Velkommen til vår heim på internett

Vi er dessverre ikkje heilt klare til å sleppe dykk inn på nettsidene våre heilt enda, vi arbeider hardt med å få på plass nettbutikken i god tid før vi får første containerlast med Skycamp'er inn til landet no den 28 mai. I mellomtida får dykk lett kontakt med oss via Facebook linken under, epost til inger.lise.boe@ikampernordic.com eller på telefon +47 41690948.
med venleg helsing, Inger Lise

Scroll to Top